Werkzaamheden

De taken van de WBE liggen op het gebied instandhouding, bescherming en verzorging van fauna en verantwoorde bejaging. Een WBE werkt op lokaal niveau zodat een directe relatie met de omgeving waarin de dieren leven gewaarborgd is. Een greep uit de taken:

• Inventarisatie (telling) van fauna
• Aanleveren gegevens aan de FBE
• Bestrijden van wildschade
• Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding

In het kader van verantwoord faunabeheer verzamelen de jagers veel informatie uit het veld. Onder het motto ‘meten is weten’ wordt het steeds belangrijker om de noodzaak van wildbeheer met cijfers te onderbouwen. Jagers verzamelen veel informatie uit het veld. De WBE inventariseert deze informatie door middel van afschot- en telgegevens. Ieder WBE lid wordt ieder jaar gevraagd hieraan mee te werken door de gegevens via standaardformulieren aan te leveren. Ook organiseert de WBE jaarlijks een wildteldag in het voorjaar. Deze dag wordt landelijk georganiseerd, iedere WBE telt bepaalde wildsoorten binnen een bepaald tijdsvak. Wilt u mee doen aan wildtellingen, dan kunt U uw contactgegevens doorgeven via het contactformulier.
De verzamelde informatie wordt o.a. aan de KNJV en de FBE verstrekt.
 
Deze informatie ondersteunt de KNJV o.a. bij onderbouwing van waarom wildbeheer noodzakelijk is. De provinciale FBE maakt op basis van deze informatie een faunabeheerplan, op basis van dit plan worden de afschotgegevens per provincie bepaald.  

De WBE organiseert twee keer per jaar een ledenvergadering waar, naast het zakelijk gedeelte, een interessante presentatie wordt verzorgd op het gebied van faunabeheer, jachthonden of een ander onderwerp gerelateerd aan faunabeheer.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.